Cursus BOA

Wanneer kiest u voor deze cursus?

U wilt aan het werk of bent werkzaam als Buitengewoon Opsporingsambtenaar, dan is deze cursus de basisverplichting voor u.  U kunt hierna, afhankelijk van het domein waarin u werkt of gaat werken, verder.

Cursus BOA

Wat is de doelstelling van deze cursus?

In de cursus wordt u voorbereid op de landelijke BOA examens en toepassingsmogelijkheden van uw kennis en vaardigheden in de praktijk.

Wanneer u de examens hebt behaald ontvangt u het BOA getuigschrift. Hiermee kan een werkgever voor u uw BOA bevoegdheid aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Welke onderwerpen zitten er in de cursus?

De landelijke BOA examens bestaan uit twee onderdelen. Een theoretisch en een praktisch examen.  
Voor het theoretische deel behandelen we thema's als:

 • Staatsinrichting
 • De rechtelijke macht
 • De buitengewoon opsporingsambtenaar
 • Materieel strafrecht
 • Formeel strafrecht
 • Proces-verbaal

Het praktisch gedeelte bestaat uit de volgende thema's:

 • Het invullen van een combi-bon
 • Gespreks- & Benaderingstechnieken
 • Gedragsleer
 • Doel-Aanpak-Analyse

Wat biedt Nulla Metus u?

 • 2, 6, 8 of 10 dagen les van een ervaren docent
 • Grote kans op slagen bij het 1e examen (86%)
 • Vaardigheden om in de praktijk te kunnen handelen
 • Degelijk, kwalitatief goed lesmateriaal 
 • Toegang tot Boa-examen.nl in voorbereiding op uw theorie- & praktijkexamen
 • All-in pakket (opleiden - examens - certificering)

Wat voor vooropleiding moet u hebben?

Het is voor de BOA cursus niet noodzakelijk om een specifieke vooropleiding te hebben. Iedereen kan deelnemen. Zelfs met een eventuele beperking want Nulla Metus leidt op zonder beperkingen.

Hoe lang duurt de cursus?

De gemiddelde cursus duurt variërend van 6 tot 10 weken waarbij u 1 lesdag(deel) in de week heeft. Naast deze zogenoemde contactdagen dient u rekening te houden met ongeveer 1.5 tot 2.5 uur thuisstudie per week. 
Dit is geen verplichting en dus bepaalt u hierin geheel zelf.  

Welke examens moet u afleggen?

Om de cursus af te ronden zijn er 2 landelijke examens waaraan u deelneemt. Een examen Rechts- & Wetskennis (50 meerkeuze vragen op de computer) en een examen Gespreks- en benaderingstechnieken & Combi-bon (2 gesprekken met een acteur en het uitschrijven van een combi-bon). Beide examens worden afgenomen door het Examenbureau Toezicht en Handhaving (ExTH). 
Mocht u onverhoopt zakken (86% slaagt in 1x) voor een examen dan plannen we in overleg met u een nieuwe datum in voor de herkansing.

Vrijstelling van examen

Wanneer u een visuele, auditieve of andersoortige beperking heeft dan is het mogelijk om vrijstelling van het praktijk examen aan te vragen. Vrijstelling van het theorie examen is niet mogelijk. Voor kandidaten met dyslexie zijn door het examenbureau aanpassingen gedaan in het examen.
Mocht u gebruik willen maken van de praktijk vrijstelling dan staan wij u graag bij in de procedure.

Welk materiaal wordt er bij de lessen gebruikt?

Bij deze cursus gebruiken wij ons eigen lesmateriaal. Dit is door ons zelf ontwikkeld en geschreven in een begrijpelijke taal. Daarnaast is dit op de examens van ExTH afgestemd.  Zoals aangegeven kunt u ook gebruik maken van onze online leeromgeving.  Via www.boa-examen.nl krijgt u toegang tot ons meest uitgebreide pakket lesstof toetsen, examens en praktijk voorbereiding.
Hier kunt u gebruik van maken op de momenten dat dit voor u het beste uitkomt. Naast de theorievoorbereiding maken we tijdens de cursus ook 1 dagdeel gebruik van een acteur. Op dat moment kunt u uw vaardigheden uittesten in de casussen die u ook op het praktijk examen kunt krijgen. Iedere cursusdag maakt u in ieder geval 1 combi-bon.

Hoe werkt de inschrijving?

U kunt er voor kiezen om deze cursus individueel, klassikaal of online te volgen. Eventueel in-company is ook mogelijk. U heeft de keuze tussen 2, 6, 8, 10 dagen of de online cursus.
-  2 daagse, is zelfstudie met een docent op afstand en 2 contactdagen
-  6 daagse, is de cursus voor de her-certificering (u bent al BOA)
-  8 daagse, is de basis cursus (meest geboekte)
-10 daagse, is de basis cursus met aangepast programma (lager tempo)
- Zelfstudie, hierbij ontvangt u een lesboek en krijgt u 4 maanden online toegang tot ons meest uitgebreide oefenpakket met gratis 
  begeleiding van onze vakkundige docenten.

Indien u interesse heeft dan kunt u een mail sturen naar info@nulla-metus.nl met daarin uw voorkeurskeuze van opleiding (2,6,8,10 daagse of zelfstudie). U ontvangt van ons een inschrijfformulier met daarbij onze voorwaarden. Indien u akkoord gaat dan ontvangen wij het inschrijfformulier graag ondertekend van u retour. Na ontvangst van uw formulier en de betaling zullen wij, in overleg met u, u gaan inplannen voor de cursus. 

Wat kost de cursus?

De kosten voor de cursus zijn afhankelijk van de gekozen frequentie contactdagen, maar altijd inclusief:

 • Administratiekosten
 • Aanmelding voor de examens (+ 1x examenkosten)
 • Begeleiding van de docent (ook buiten de lesdagen om)
 • Het lesmateriaal
 • Gebruik Boa-examen.nl 
 • Verwerking van de examenuitslagen
 • Koffie/thee tijdens de contactdagen (bij fysieke lessen)

Neem contact met ons op voor een specifieke prijsopgave. Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u van ons een betalingsverzoek. Na ontvangst van uw betaling (in termijnen is mogelijk) is uw inschrijving definitief. U heeft te allen tijde 14 dagen bedenktijd na inschrijving. Na deze periode is er alleen in uitzonderlijke gevallen een mogelijkheid tot eventuele restitutie van alle of gedeeltelijke opleidingskosten.

Wanneer u een BOA cursus in-company wilt, neemt u dan contact met ons op via info@nulla-metus.nl voor informatie over de daarbij behorende tarieven en mogelijkheden.